Από τις πρωτόγονες εποχές οι άνθρωποι γίνονταν κυνηγοί ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Συνήθως κυνηγούσαν ζώα που ήταν εύκολο να πιάσουν με τα χέρια, ενώ αργότερα ανακάλυψαν διάφορα όπλα που ήταν πιο αποτελεσματικά στην εξόντωση των θηραμάτων. Όταν το κυνήγι άρχισε να γίνεται πιο δημοφιλές οι άνθρωποι έψαχναν νέους τρόπους, πιο αποτελεσματικούς, για να ενισχύσουν τη δύναμή τους. Η προσοχή τους στράφηκε αμέσως στους σκύλους. Με την πάροδο του χρόνου υπήρξε ραγδαία εξέλιξη και η κυνηγετική επίδοση αναπτύχθηκε επιτυχώς. Η θέληση του σκύλου να  ζει δίπλα στον άνθρωπο τον ανάγκασε να γίνει εξελιχθεί, με αποτέλεσμα να αναπαραχθεί αρκετά ώστε να δημιουργηθούν επτά κατηγορίες κυνηγόσκυλων. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του κυνηγιού υπήρχε και ο ανάλογος σκύλος. Αυτό συνήθως οι άνθρωποι το επέλεγαν με τις ανατομικές του αναλογίες.

 

Δείτε εδώ τις 41 κυνηγητικές φυλές.