Το Mondio Ring (Mondioring) αποτελεί έναν τύπο σπορ σκυλιών. Είναι ένα είδος σπορ «προστασίας» με το οποίο δοκιμάζεται η ικανότητα του σκύλου να προστατεύει τόσο τον εαυτό του όσο και τον χείριστή του, ακόμα και σε δύσκολες καταστάσεις. Οι αθλητικές δοκιμές είναι παρόμοιες με αυτές που γίνονται στα σκυλιά της αστυνομίας. Κάθε φορά ο σκύλος θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει ένα σενάριο προστασίας, πολλές φορές τελείως άγνωστο σε εκείνο. Για να υπάρχει επιτυχία στη δοκιμασία απαιτείται σκληρή προπόνηση και πειθαρχία.
Ο διαγωνισμός αποτελείται από τρεις τομείς, οι οποίοι πάντα πραγματοποιούνται με την ίδια σειρά.
Το Mondioring έχει τρία επίπεδα δυσκολίας - υπακοής - σεναρίου. Το Mondioring 1, Mondioring 2 και με το Mondioring 3 να είναι το υψηλότερο επίπεδο.