Το Dog agility αποτελεί ένα σπορ σκύλων στο οποίο ένας χείριστής κατευθύνει το σκύλο ανάμεσα σε μια σειρά εμποδίων, σε έναν αγώνα χρόνου και ακρίβειας. Τα σκυλιά αγωνίζονται χωρίς λουρί, χωρίς φαγητό ή παιχνίδια σαν κίνητρα, και ο χειρίστης δε μπορεί να αγγίξει ούτε το σκυλί, ούτε τα εμπόδια. Συνεπώς ο έλεγχος του χειρίστη περιορίζεται στη φωνή, την κίνηση και άλλα σημάδια του σώματος, με αποτέλεσμα να απαιτείται ιδιαίτερη εκπαίδευση του ζώου και συντονισμός του χειριστή.